Thursday, April 19, 2018

MIZAR uživo u Štipu 1986


  • SAMO SPISAK STVARI  drugovi i drugarice šta ćete

  • 1. Hoden že
  • 2. Sol
  • 3. Devojka od bronza
  • 4. Uninije
  • 5. Gradot e nem
  • 6. Zlatno sonce
  • 7. Isus

Beogradski jazz kvintet Bled 1966

Pronadjen je i snimak ovog fantastičnog koncerta potpuno čist da ga čovek stavi na CD!

MIZAR uživo u Štipu 1986

SAMO SPISAK STVARI  drugovi i drugarice šta ćete 1. Hoden že 2. Sol 3. Devojka od bronza 4. Uninije 5. Gradot e nem 6. Zlatno sonc...